Gelişen teknoloji karşısında kişilik haklarının korunması sorunu önemli bir boyuta taşınmıştır. Bilim ve teknik alanındaki gelişmeler, yeni kişilik hakları sorunlarının doğmasına sebep olmuş, kişinin ve kişiliğin korunması, bu surette mevcut ve yeni kişilik haklarının etkin biçimde korunmasının gerekliliği güncel gelişmeler göz önüne alındığında oldukça önmeli bir hal almıştır. Bu çalışmada, yazarlar, kişilik hakkı ile ilgili güncel konular ekseninde, öğretide ve özellikle yargı uygulamasında gündeme gelen çeşitli konuları ele almışlardır. Değerli meslektaşlarımız özel hukukun farklı alanlarında kişilik hakkının izlerini sürmüşler ve değerli bilimsel çalışmalarıyla bu eserin oluşmasında katkı sağlamışlardır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Normatif Zarara Yakından Bakmak
Elif Beyza Akkanat Öztürk

Yargı Kararları Işığında Özel Hayata Saygı Hakkının Basın Özgürlüğü ile İlişkisi
Sanem Aksoy Dursun

Hekimin Tazminat Sorumluluğu Açısından Tartışılan İstenmeyen Yaşam (Wrongful Life) Davaları
Tülay Aydın Ünver

Türk Hukukunda Gebeliğin Sonlandırılması Bakımından Eşin ve Yasal Temsilcinin Rolü
Şeyda Dursun Karaahmetoğlu

Manevi Tazminatın Bir Miktar Para Ödenmesi Dışındaki Türleri
Arzu Genç Arıdemir

Alman Karayolları Trafik Kanunu'nda
20. 06. 2017'de Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Otonomlaştırılmış Araçlardan Elde Edilen Kişisel Verilerin Korunması
Cüneyt Pekmez

Kişilik Haklarının Medya ve İnternet Yoluyla İhlalinde Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin AB Yetki Kuralları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Ayşe Elif Ulusu Karataş

İcra Takibinde Bulunan Kişinin Haksız Haciz ve Diğer İcra İşlemleri Sebebiyle Kişilik Haklarını İhlal Etmesinden Kaynaklanan Manevi Tazminat Sorumluluğu
Kürşad Yağcı