İlk basısını 2018 yılında yaptığımız bu eseri, zamanla olgunlaşacağı düşüncesiyle kaleme almıştık. Nitekim yeniden yaptığımız okumalarda ilk basıdaki hataları ve eksiklikleri gidermeye gayret gösterdik. Bunun yanı sıra öğrenciliğimizden bu yana şikayetçi olduğumuz sözlük karıştırma zahmetinden öğrencilermizi kurtarmak adına kitabın sonuna yeterli olacak kadar bir sözlük ekledik. Roma'lılara ait bazı genel kültür niteliğindeki bilgileri de tablolarla eklemeyi uygun gördük.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

KAYNAKÇA

§ 1. NİÇİN ROMA HUKUKU?

§ 2. ROMA DEVLETİNİN SİYASİ TARİHİ
I. KRALLIK DÖNEMİ (MÖ 753-MÖ 509)
II. CUMHURİYET DÖNEMİ (RESPUBLICA) (MÖ 509-MÖ 27)
III. PRINCIPATUS DÖNEMİ: İLK İMPARATORLUK (MÖ 27-MS 284)
IV. DOMINATUS DÖNEMİ: SON İMPARATORLUK (MS 284-476)

§ 3. ROMA HUKUKUNUN TARİHİ DÖNEMLERİ VE BU DÖNEMLERDEKİ HUKUK KAYNAKLARI
I. ESKİ HUKUK DÖNEMİ (MÖ 753 - MÖ 150)
II. KLASİK HUKUK DÖNEMİ (MÖ 150-MS 235)
III. ROMA HUKUKUNUN ÇÖKÜŞÜ: POST-KLASİK DÖNEME (MS 235- 476) KISA BİR BAKIŞ

§ 4. ROMA HUKUKUNUN IUSTINIANUS KODİFİKASYONUNA KADAR OLAN SÜRECİ VE BİLGİ KAYNAKLARI
I. IUSTINIANUS'TAN ÖNCEKİ DÖNEMDE YAPILAN HUKUK DERLEMELERİ
II. BATI ROMA İMPARATORLUĞUNUN YIKILIŞINDAN IUSTINIANUS KODİFİKASYONUNA KADAR GEÇEN DÖNEMDE (MS 476-527) BATI AVRUPADAKİ BAZI GELİŞMELER VE ÇIKARILAN KANUNLAR

§ 5. ROMA HUKUKUNUN IUSTINIANUS DÖNEMİNDE KODİFİKASYONU
I. GENEL BAKIŞ
II. IUSTINIANUS KODİFİKASYONU: CORPUS IURIS CIVILIS

§ 6. IUSTINIANUS DERLEMESİNİN AVRUPA HUKUK BİLİMİNDE VE MODERN MEDENİ KANUNLAR HAZIRLANMASI SÜRECİNDEKİ ROLÜ
I. HUKUK BİLİMİNİNDE ROMA HUKUKUNU ARAŞTIRAN EKOLLER

§ 7. ÖZEL HUKUKUN GENEL KAVRAMLARI
I. HAK VE HUKUK (IUS) KAVRAMLARI
II. HAK (IUS) VE DAVA (ACTIO) KAVRAMI VE BUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
III. ROMA HUKUKUNDA HUKUKUN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI
IV. HAKLARIN AYIRIMI
V. HAKLARIN KAZANILMASININ TÜRLERİ
VI. HAKLARIN KAZANILMASI

§ 8. KİŞİLER HUKUKU
I. KİŞİ KAVRAMI
II. HAK EHLİYETİ
III. ROMA HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLER
IV. FİİL EHLİYETİ
V. ROMA HUKUKUNDA VE HUKUKUMUZDA YASAL TEMSİL

§ 9. ROMA YARGILAMA HUKUKU
I. ROMA HUKUKUNDA YARGILAMA SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ
II. YARGILAMADA İSPAT VE İSPAT YÜKÜ
III. DELİLLER
IV. YARGILAMANIN YAPILMASI

§ 10. TÜRK MEDENİ USUL HUKUKUNUN ANA HATLARI
I. MEDENİ YARGILAMANIN ÖZELLİKLERİ
II. YARGILAMANIN AŞAMALARI
III. DİLEKÇELER AŞAMASI
IV. ÖN İNCELEME AŞAMASI
V. ÖN İNCELEME DURUŞMASI AŞAMASI
VI. TAHKİKAT AŞAMASI VE DURUŞMA
VII. SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASI
VIII. HÜKÜM AŞAMASI
IX. KANUN YOLLARI AŞAMASI

§ 11. CEBRİ İCRA HUKUKU
I. KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA (İHKAK-I HAK)) VE CEBRİ İCRA HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ
II. ŞAHIS ÜZERİNDE İCRA VE MALVARLIĞI ÜZERİNDE İCRA

§ 12. ROMA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ İÇİNDE İCRA USULLERİ
I. ŞAHIS ÜZERİNDE İCRANIN UYGULANDIĞI DÖNEM
II. CEBRİ İCRANIN BORÇLUNUN MALVARLIĞINA YÖNELDİĞİ DÖNEM

§ 13. HUKUKUMUZDA CEBRİ İCRA
I. GENEL OLARAK CEBRİ İCRA TÜRLERİ
II. KÜLLİ İCRA (İFLAS)
III. CÜZİ İCRA (HACİZ) TÜRLERİ

§ 14. ROMA HUKUKUNDA UYUŞMAZLIKLARIN ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI VE TAHKİM

ROMA RAKAMLARI
ROMA TAKVİMİ
BAZI ROMA EYALETLERİ
BAZI ÖNEMLİ OLAYLARA İLİŞKİN KRONOLOJİ
BAZI LATİNCE ÖZDEYİŞLER
KÜÇÜK SÖZLÜK