Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması?na (CISG) bugün dünyanın en önemli ticaret aktörlerinin de aralarında bulunduğu 70 devlet taraftır. Bu Antlaşmaya Türkiye?nin de taraf olmasının uygun bulunması hakkındaki kanun tasarısı şu sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi?nin gündemindir. Yürürlüğe girmesi ile birlikte milletlerarası satımlar açısından yeni bir yasal çerçeve getirecek olan bu Antlaşma elinizdeki kitabın konusunu oluşturmaktadır. Her biri CISG alanında uzman kişiler tarafından kaleme alınmış olan on bir bölümlük bu çalışmada öncelikle Antlaşmanın uygulama alanı ve Antlaşmanın yorumu ve boşluklarının doldurulması sorunları incelendikten sonra, satım sözleşmesinin kurulması, satıcının malları ve ilgili belgeleri teslim yükümlülüğü, malların sözleşmeye aykırılığı halinin tespiti, sözleşmeye aykırılık halinde alıcının sahip olduğu haklar, hasarın intikali sorunu ve son olarak tazminat talebi ile sorumluluktan kurtulma imkanları ele alınmıştır. Çalışma, milletlerarası ticaret hukuku ve özellikle satım hukuku alanlarına ilgi duyanlara hitap etmektedir.