Toplu İş Hukuku Dersleri adlı eserimizin birinci basısının kısa bir süre içerisinde tükenmesi memnuniyet verici olmuştur. İkinci basıda, mevzuat değişiklikleri işlendiği gibi, yeni yargı kararlarına da yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

§ 1. TOPLU İŞ HUKUKUNA GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
SENDİKA HUKUKU
§ 2. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ
§ 3. SENDİKA KAVRAMI VE UNSURLARI
§ 4. SENDİKALARIN KURULMASI
§ 5. SENDİKA VE KONFEDERASYONUN ORGANLARI
§ 6. ÜYELİĞİN KAZANILMASI
§ 7. ÜYELİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAK VE BORÇLAR
§ 8. ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI VE SONA ERMESİ
§ 9. SENDİKAL FAALİYET GÜVENCESİ VE ÜYELİK GÜVENCESİ
§ 10. İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİ VE GÜVENCESİ
§ 11. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ VE GÜVENCESİ
§ 12. KURULUŞLARIN DAVA EHLİYETİ
§ 13. KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ VE GELİR/GİDERLERİNDEKİ SINIRLAMALAR
§ 14. KURULUŞLARIN FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI, KAPATILMASI VE SONA ERMESİ

İKİNCİ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
§ 15. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE KONUSU
§ 16. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE KAPSAMI(TÜRLERİ)
§ 17. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE YETKİ KAVRAMI
§ 18. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNİN ALINMASI(TESPİTİ)
§ 19. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ VE İMZALANMASI
§ 20. YETKİ BELGESİ BULUNMAKSIZIN YAPILAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE HÜKÜMLERİ
§ 21. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ
§ 22. YETKİ/TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİ İÇERİSİNDE VEYA İMZADAN SONRA MEYDANA GELEN BAZI DEĞİŞİKLİKLER
§ 23. KAMUDA YÜKLENİCİ İŞÇİLERİNİN KADROYA ALINMASININ TOPLU İŞ HUKUKU BAKIMINDAN HÜKÜMLERİ
§ 24. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN İRADELERİYLE SONRADAN DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
§ 25. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
§ 26. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE BAĞLILIK VE YARARLANMA
§ 27. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEŞMİLİ
§ 28. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ
§ 29. TOPLU GÖRÜŞMEDE ANLAŞMA SAĞLANAMAMASI HALİNDE ARABULUCULUK
§ 30. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YORUM VE EDA DAVALARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ MÜCADELESİ HUKUKU
§ 31. İŞ UYUŞMAZLIĞININ TÜRLERİ
§ 32. TOPLU İŞ UYUŞMAZLIĞININ GREV VE LOKAVT YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ
§ 33. İŞ MÜCADELESİ YASAKLARINDA UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ
§ 34. LOKAVT KAVRAMI
§ 35. YASAL GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN HÜKÜMLERİ
§ 36. YASAL GREV VE LOKAVTIN İŞ GÖRME BORCUNU GEÇİCİ OLARAK ORTADAN KALDIRAN HALLERLE BİRLEŞMESİ
§ 37. YASAL GREV VE LOKAVTIN KONUT HAKKINA ETKİSİ
§ 38. YASAL GREV VE LOKAVT SIRASINDA KORUMA İŞLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
§ 39. YASAL GREV VE LOKAVTIN SENDİKANIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI BAKIMINDAN SONUÇLARI
§ 40. YASAL GREV VE LOKAVTIN SENDİKA İLE ÜYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ BAKIMINDAN SONUÇLARI
§ 41. YASAL GREVİN GREVE KATILMAYAN İŞÇİLERE İLİŞKİN SONUÇLARI
§ 42. YASAL GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ ÇALIŞMA VE ÇALIŞTIRMA SERBESTİSİNE İLİŞKİN SONUÇLARI
§ 43. YASAL GREV VE LOKAVTIN SOSYAL SİGORTALARA İLİŞKİN SONUÇLARI
§ 44. YASA DIŞI GREV VE SONUÇLARI
§ 45. YASA DIŞI LOKAVT VE SONUÇLARI
§ 46. GREV VE LOKAVTIN YASA DIŞI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI
§ 47. GREV VE LOKAVTIN SONA ERMESİ

KAYNAKÇA