Ekonomideki ve reklam sektöründeki gelişmelere paralel olarak reklam hukuku, son yıllarda çok güncel ve tartışılan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.
Reklamların hukuka uygunluğu ve uyuşmazlıkları önleyici bir temele oturtulması, tüm reklam faaliyetlerinin daha güvenli bir ortamda gelişmesine ve etkinleşmesine, sonuç olarak da reklamın amacına ulaşmasına yardımcı olacaktır.
Reklam hukuku yoluyla bir taraftan tüketiciler, rakipler ve serbest piyasa sistemi korunurken bir taraftan da rekabetin teşvik edilmesi ve rekabetçi bir ekonomiye katkı sağlanması mümkündür. Özellikle hukuki düzenlemelerde ve reklamların idari denetiminde bu sonuçların elde edilmesini sağlayıcı bir yapının ve anlayışın benimsenmesi gerekmektedir.
Bu kitap hem reklamların hukuka uygunluğunu ve içerik denetimini, hem de telif haklarına ilişkin sorunları içermesi itibariyle, Türkiye?de reklam hukuku alanında bu kapsamdaki ilk çalışmadır.
Kitapta, başta aldatıcı reklam, karşılaştırmalı reklam, örtülü reklam, tuzak pazarlama (ambush marketing) karşısında sponsorun haklarının korunması, reklam denetimi, telif hakları sorunları, reklamın eser niteliği, reklamda eser sahipliği ve konkurlar gibi reklam hukukunun güncel ve çözüm bekleyen sorunları incelenmiştir.
Kitap, uygulamaya yönelik akıcı ve anlaşılır içeriği ile, reklam sektörü, hukuk uygulamacıları ve reklam denetim kurumları için temel başvuru kaynağı olmaya adaydır.