Bu eserde, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumlulukta manevi tazminatın hangi hükümlere göre talep edilebileceği, manevi tazminat talep edebilmek için gerekli olan koşullar, sözleşmeye aykırılıktan doğan manevi tazminat talebinde bulunabilecek kişiler ve sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine göre manevi tazminat talep edilmesi halinde doğacak pratik sonuçlar, karşılaştırmalı hukukta yaşanan gelişmeler ve konuyla ilgili İsviçre Federal Mahkemesi kararları ve Yargıtay kararları ışığında incelenmektedir.