Şirketler topluluğu hukukunu, karşılaştırmalı hukuk perspektifinden inceleyen bu kitap, çok değerli hocamız Prof. Dr. Ünal Tekinalp'e duyduğumuz derin sevgi ve saygının bir ifadesi olarak, 80'inci doğum günü vesilesiyle 2015 yılında İstanbul'da düzenlediğimiz uluslararası konferansta sunulan çalışmaların yayına hazırlanmasından oluşmuştur. Değerli konuşmacıların ortaya koyduğu yüksek seviyeli bilimsel birikim ve tartışma ortamıyla, hem kıymetli hem de keyifli bir akademik paylaşımın güzel bir örneğini oluşturan bu saygı gününün kalıcılığını sağlayabilmek ve şirketler topluluğu hukuku konusunda, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin de değerlendirildiği karşılaştırmalı hukuka dayalı bir kaynak ortaya koymak, bu kitabı yayımlamaktaki amacımızdır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Açılış Konuşması
Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Açılış Konuşması
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Şirketler Topluluğuna Bakış
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Şirketler Topluluğu: Karşılaştırmalı Hukukta Vekalet Sorunları, Düzenleyici Modeller ve Yasal Stratejiler
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus J. Hopt
Max Planck Karşılaştırmalı ve Milletlerarası Özel Hukuk Enstitüsü, Hamburg
Çeviri: Araş. Gör. Kerem Çelikboya
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Türk Şirketler Topluluğu Hukukunun Hedefleri Bakımından İşlevsel Bir İnceleme ve Özellikle Hakim Şirketin Bilgi Alma Hakkı
Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Türk Şirketler Topluluğu Hukukunun Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ersin Çamoğlu
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Evaluation of Turkish Corporate Group Law from a German Law Perspective
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Karsten Schmidt
Bucerius Law School, Hamburg

Liability for Breach of Trust in Corporate Groups in Swiss and Turkish Laws
Prof. Dr. Roland von Büren
Emeritus, University of Bern, Faculty of Law

Avrupa Birliği'nde Şirketler Topluluğu Hukuku
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Ülgen
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Em. Öğretim Üyesi
Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Üyesi

Trends and Developments in Europe on Corporate Groups: Towards the Recognition of the Interest of the Group?
Prof. Dr. Pierre-Henri Conac
University of Luxembourg, Faculty of Law, Finance and Economics

Financial Services Groups Under EU Law
Prof. Dr. Jens-Hinrich Binder
Eberhard Karls University, Tübingen, Faculty of Law

Disiplinler Arası Bakış - Şirketler Topluluğunun Farklı Hukuk Alanlarına Yansımaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim Atamer
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Şirketler Topluluğu Hukukunun Sermaye Piyasası Hukukuna Yansımaları
Prof. Dr. Hamdi Yasaman
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Üyesi

Şirketler Topluluğu Hükümlerinin, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku'na Yansımaları
Prof. Dr. Kerim Atamer
Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Üyesi

Kapanış Konuşması
Prof. Dr. Ünal Tekinalp
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Em. Öğretim Üyesi
Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Başkanı

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP'İN YAYINLARI