Prof. Dr. Baki Kuru'nun 1963 yılında yayımlanan Tespit Davaları isimli eserinden sonra, Türk hukuk uygulamasında tespit davaları geniş yer buldu. Örneğin, her biri tespit davası niteliğinde olan kira tespiti davaları 6. Hukuk Dairesini, muhtesatın tespiti davaları 7. Hukuk Dairesini ve işe iade davaları 9. Hukuk Dairesini en çok meşgul eden davalardan oldu. Yargıtay, tespit davalarının hukuki niteliğini açıklayan ilk kararlarından itibaren Tespit Davaları kitabına sık sık atıf yaptı. Aynı dönemde, özel kanunlarla (örneğin İş Kanunu'nda ve fikri mülkiyet hukukuna ilişkin mevzuatta) tespit davalarına ilişkin çok sayıda yeni hüküm yürürlüğe girdi.
Tespit Davaları kitabının Prof. Dr. Ali Cem Budak tarafından hazırlanan 2. Basısı, bütün bu yenilikleri ele alıyor. Tespit Davaları bu ikinci basıda, Türk hukuku ve karşılaştırmalı hukuk kaynakları bakımından tamamen güncelleştirilmiş ve uygulamacıların ihtiyacına cevap vermek üzere yeni mevzuat ve Yargıtay içtihatları (343 yeni Yargıtay kararı) işlenerek genişletilmiştir.