"Tebligat Hukuku" kitabının 2008 yılında yapılan ikinci basısının okuyucudan büyük ilgi görerek kısa süre içerisinde tükenmesine rağmen akademik ve bilimsel çalışmalarımızın yoğunluğu sebebiyle üçüncü basının gerçekleştirilebilmesi ancak bugüne nasip olmuştur.
Kitap gözden geçirilmiş ve özellikle yeni tarihli çok sayıda Yargıtay kararlarına da yer verilerek genişletilmiştir.
İkinci basısının yapıldığı tarihten sonra konuyla ilgili olarak yayınlanan eserler de kitap üçüncü basıya hazırlanırken göz önüne alınmıştır.
Yargıtay ve Danıştay kararları taranmış, kanun maddelerini aynen tekrarlayanlar bir tarafa bırakılmış, Tebligat Kanunu maddelerinin ne şekilde anlaşılıp uygulanmak gerektiği hususuna açıklık getiren prensip niteliğindeki özellikle yeni tarihli kararlar özenle seçilerek tarafımızdan hazırlanan özetleri ile birlikte kitabın sonuna konulmuştur.
Önsöz'den