"İflasın Ertelenmesi" kitabının 2008 yılında yapılan birinci basısının okuyucudan büyük ilgi görerek kısa süre içerisinde tükenmesine rağmen akademik ve bilimsel çalışmalarımızın yoğunluğu sebebiyle ikinci basının gerçekleştirilebilmesi ancak bugüne nasip olmuştur.
Kitap gözden geçirilmiş ve özellikle yeni tarihli Yargıtay kararlarına da geniş yer verilerek genişletilmiştir.
Birinci basısının yapıldığı tarihten sonra konuyla ilgili olarak yayınlanan eserler de kitap ikinci basıya hazırlanırken göz önüne alınmıştır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve özel daire kararları taranmış, kanun maddelerini aynen tekrarlayanlar bir tarafa bırakılmış, iflasın ertelenmesi müessesesi ile ilgili TTK.m.324 ve İİK.m. 179-179b hükümlerinin ne şekilde anlaşılıp uygulanmak gerektiği hususuna açıklık getiren prensip niteliğindeki özellikle yeni tarihli kararlar özenle seçilerek tarafımızdan hazırlanan özetleri ile birlikte kitabın sonuna konulmuştur.
Önsöz'den