Av. Özden YüceYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Fikri ve Sınai Haklar Hukukunda
Entegre Devre Topografyaları
2010 Haziran, xii + 152 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.