Prof. Dr. İlhan HelvacıYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Bibliyografyası
2017 Şubat, XX + 680 s.

Hukuki Mütalaalar Cilt II ( 2010-2015)
2017 Ocak, XX + 853 s.

Anayasa Mahkemesinin Medeni Hukuka İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu
21 Mayıs 2012
2013 Kasım, VI+255 s.

Gerekçeli, Karşılaştırmalı, İçtihatlı, Notlu Türk Medeni Kanunu (4 Cilt Takım)
2013 Ekim, LVIII+2473 s.

Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu
Yeni Türk Borçlar Kanunu
ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
2011 Aralık, XV + 1392 S.

Borçlar Hukuku, Miras Hukuku ve Eşya Hukukuna İlişkin
Hukuki Mütalaalar
2010 Temmuz, xxiv + 728

Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak
Türk Medeni Kanununa Göre

Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı
2008 Şubat, xlvii + 423 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.