Av. H. Gürbüz SarıYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1. Protokole Göre
Malvarlığı Haklarının Korunması
2010 Nisan, xvii + 214 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.