Prof. Dr. Nevhis Deren-YıldırımYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Hâlâ Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik?
Tehditler, Avantajlar ve Çözüm Önerileri
2008 Şubat, xiv + 223 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.