Dr. İrem AralYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Türk Hukuku ve Avrupa Birliği Direktifleri Uyarınca
Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Denetimi
2010 Şubat, xv + 271 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.