Prof. Dr. Abuzer KendigelenYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Hukukî Mütalâalar Cilt XIII
Mahkeme Kararları ile Birlikte
2015 Eylül, XVIII + 358 s.

Hukukî Mutalâalar Cilt XII
Mahkeme Kararları ile Birlikte
2015 Eylül, XVIII + 318 s.

Ticari İşletme Hukuku
2015 Kasım, LXXIV + 899 s.

Ticari İşletme Hukuku
2015 Ocak, LXVI+867 s.

Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
2016 Eylül, XXII + 1133 s.

Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
2015 Eylül, XXII + 1129 s.

Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
2014 Ekim, XXII+1128 s.

Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
2013 Eylül, XIX+1002 s.

Hukuki Mütalaalar Cilt XI
Mahkeme Kararları ile Birlikte
2013 Şubat, XXII + 521 s.

Kıymetli Evrak Hukuku
2016 Ekim, XXXVIII + 362 s.

Kıymetli Evrak Hukuku
2015 Kasım, XXXVIII + 362 s.

Kıymetli Evrak Hukuku
Yeni Türk Ticaret Kanunu'na, Yeni Çek Kanunu'na ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'na göre
2014 Ekim, XXXVI+362 s.

Kıymetli Evrak Hukuku
2013 Ekim, XXXIII+362 s.

Kıymetli Evrak Hukuku
2013 Ocak, XXXIV + 362

Hukuki Mütaalalar cilt: X
Mahkeme Kararları ile Birlikte
2012 Aralık, XXI + 424 s.

Hukuki Mütalalar
Mahkeme Kararları İle Birlikte- Cilt IX:2007
2012 Kasım, XXII + 358 s.

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler
2016 Mayıs, XLIII + 659 s.

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler
2012 Kasım, XLI + 657 s.

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler
2011 Ekim, XXXIX + 582 s.

Yeni Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (6273, 6335 ve 6353 Sayılı Kanunlarla Değişik)
2012 Aralık, LXXXVI + 938 s.

Karşılaştırmalı
Yeni Türk Ticaret Kanunu
ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (6273 ve 6335 sayılı Kanunlarla değişik)
2012 Temmuz, LXXXIV + 938 s.

Karşılaştırmalı
Yeni Türk Ticaret Kanunu
ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
2011 Mart, LXXXI + 940 s.

Gerekçeli - Karşılaştırmalı
Yeni Türk Ticaret Kanunu
ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
2011 Mart, CIV + 1640 s.

Hukuki Mütalaalar Cilt: VIII
2011 Mart, XX + 386 s.

Notlu
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
2010 Ekim, xv + 876 s.

Ticaret Hukuku - Uygulamalı Ders Örnekleri
2010 Eylül, XXXVII + 383 s.

İçtihatlı - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
2014 Ocak, XXXI+2012 s.

İçtihatlı-Notlu
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
2010 Ekim, xxii + 1701 s.

Notlu - İçtihatlı
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
2010 Şubat, xvii + 1115 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.