Yard. Doç. Dr. Semin Töner ŞenYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Uluslararası Hukukta
Soykırım, Etnik Temizlik ve Saldırı
2010 Ocak, xvi + 511
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.