Av. Ahmet Cemal RuhiYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Türk Ceza Kanununda Kasten Öldürme Suçları
2017 Haziran, XI + 1291 s.

Türk Ceza Kanunu'nda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları
2017 Mayıs, XI + 1089 s.

Hukuk Mahkemeleri Yazı ve Yazışma Örnekleri
2017 Mayıs, XLII + 1310 s.

Çocuk Hukuku
(Ders Kitabı)
2017 Şubat, XXIV + 282 s.

Adli Yargıda İstinaf ve Temyiz
2016 Eylül, X + 228 s.

Çocuk Hukuku ve Çocuk Hakları
2016 Eylül, XXVI + 1315 s.

Yargıtay Rehberi
2017 Şubat, XII + 176 s.

Yargıtay Rehberi
2016 Ağustos, XX + 156 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.