Doç. Dr. Gül Okutan NilssonYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Sermaye Piyasası Hukukunda Birleşme Amaçlı Ortaklık
2016 Aralık, XVI + 232 s.

Görsel İşitsel Sektörde Toplu Hak Yönetimi
2014 Aralık, XVII+149 s.

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre
Şirketler Topluluğu Hukuku
2009 Ağustos, xxviii + 579 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.