Yard. Doç. Dr. Kerem Cem SanlıYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi
2017 Ocak, XXIX + 669 s.

Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden
Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi
2015 Ekim, XXIX + 669 s.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları
Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
2013 Mart, XIV+545 s.

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
2011 Aralık, XVII + 601 s.

Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem
Ceza ve Pişmanlık Yönetmelikleri
2009 Kasım, xii + 253 s.

Rekabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar
2002/2 Sayılı Grup Muafiyeti Tebliğinde Eşik Sistemine Geçiş, Olası Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2009 Ağustos, xi + 313 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.