Dr. Aslı Makaracı Başak

Aslı Makaracı 1976 yılı İstanbul doğumludur. Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yapan Aslı Makaracı, 1995 yılında başladığı Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olmuştur. Aynı sene başladığı Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı'nı 2003 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi "Taşınır Mallara İlişkin Kampanyalı Satım Sözleşmesi" başlığını taşımaktadır. Yazar, 2003 yılında başladığı Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Özel Hukuk Doktora Programı'nı 2008 yılında tamamlanmıştır. Aslı Makaracı Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.Yazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.