Doç. Dr. Melikşah YasinYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Kentsel Dönüşüm Hukuku
2015 Ekim, XV + 584 s.

İdari Yargılama Usulünde İspat
2015 Ağustos, XVI + 216 s.

İdarenin Yasama Tarafından Denetlenmesi
2011 Ocak, xvi + 166 s.

İdare Hukuku - II
2010 Nisan, xviii + 277 s.

İdare Hukuku
2016 Kasım, XXX + 970 s.

İdare Hukuku
2015 Ekim, XXX + 970 s.

İdare Hukuku
2013 Ekim, XXX+920 s.

İdare Hukuku
2012 Kasım, XXX + 832 s.

İdare Hukuku
2012 Nisan, xxx + 832 s.

İdare Hukuku
2011 Mart, XXX + 830 s.

İmar Hukukunda
İdarenin Yıkma Yetkisinin Kullanımının Usul ve Esasları
2009 Haziran, xiii + 162 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.