Altan RençberYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri
2014 Kasım, XXII+300 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.