Işıl YelkenciYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca
Alıcının Sözleşmeden Dönmesi
2014 Kasım, XVIII+278 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.