Muhammed DemirelYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Amirin Emri
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 2
2014 Ekim, XIII+272 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.