Buse DişelYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı
2014 Eylül, XVIII+206 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.