Zeynep Derya Tarman

-Yazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No: 4
Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı
2014 Haziran, VIII+269 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.