Mehmet BaykalYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda
Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar
2014 Mayıs, XXI+262 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.