Mustafa Oğuz TunaYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Kamu İhale Sözleşmelerinin Değiştirilmesi ve Devri
(4735 Sayılı Kanun m.15 ve m.16)
2014 Mart, XVI+134 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.