Nihal Ural ÇınarYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Türk Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen Kira Sözleşmelerinde
Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları
2014 Şubat, XXXI+507 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.