Bertil Emrah OderYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Koç Üniversitesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No: 3
Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar
Kuramsal ve Uygulamalı Yeni Çalışmalar
2013 Aralık, IX+514 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.