Yasemin BabaYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Türk Ceza Kanunu'nda Etkin Pişmanlık
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 1
2013 Aralık, XXII+151 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.