Mehmet Sadık ÇapaYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre
Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi
2013 Kasım, XVI+169 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.