Ar. Gör. Gülşah Sinem AydınYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları
(Açıklamalı - Şematik - Çözümlü)
2017 Şubat, XVIII + 245 s.

Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları
(Açıklamalı - Şematik - Çözümlü)
2016 Ocak, XVI + 245 s.

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi
(TBK m. 327 - 333)
2013 Ekim, XX+288 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.