Yrd. Doç. Dr. Engin ŞahinYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Kurucu İktidar
Politik Bir Yaklaşım
2013 Kasım, XIV+226 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.