Ümit YaylaYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca
Anonim Ortaklık Genel Kurulları / Elektronik Genel Kurullar
Borsaya Kote Şirketlerin Genel kurulları, Tüm Yeni Alt Düzenlemeler Çerçevesinde Uygulama Kılavuzu
2013 Nisan, XIX+202 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.