Deniz Defne Kırlı Aydemir

-Yazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Milletlerarası Usul Hukukunda İhtiyati Tedbirler
Brüksel I Tüzüğü, UNIDROİT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde
2013 Nisan, XXXIII+431 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.