Prof. Dr. Arslan KayaYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Ticari İşletme Hukuku
2015 Kasım, LXXIV + 899 s.

Ticari İşletme Hukuku
2015 Ocak, LXVI+867 s.

Kıymetli Evrak Hukuku
2016 Ekim, XXXVIII + 362 s.

Kıymetli Evrak Hukuku
2015 Kasım, XXXVIII + 362 s.

Kıymetli Evrak Hukuku
Yeni Türk Ticaret Kanunu'na, Yeni Çek Kanunu'na ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'na göre
2014 Ekim, XXXVI+362 s.

Kıymetli Evrak Hukuku
2013 Ekim, XXXIII+362 s.

Kıymetli Evrak Hukuku
2013 Ocak, XXXIV + 362
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.