Prof. Dr Gülçin Elçin GrassingerYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Türk Medeni Kanununda Yer Alan Velâyet Hükümleri Kapsamında
Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler
(MK md.346, md. 347, md.348)
2009 Ocak, x + 209 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.