Yard. Doç. Dr. Sezgin Seymen ÇebiYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Sosyal Adalet
Tarihsel ve Kuramsal Bir Bakış
2012 Kasım, XIII + 588 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.