Dr. Fatma Dilek Kabukçuoğlu ÖzerYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde 7397 sayılı Sigorta Murakebe Kanunu ile Karşılaştırmalı ve Gerekçeli 6327 sayılı Kanunla Değişik
Sigortacılık Kanunu Şerhi
2012 Kasım, XLVIII +1084 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.