Kadir Berk KapancıYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından
Satış Hukukunda Ayıptan Doğan Sorumluluk ve Sözleşmesel Garanti Taahhütleri
2012 Eylül, XIX + 262 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.