Başak BaşoğluYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta
Aynen İfa Talebi
2012 Eylül, XIX + 292 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.