Kübra Yetiş ŞamlıYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre
Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu
2013 Mayıs, XL+269 s.

Uluslararası Kara, Hava ve Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında
Taşıyıcının / Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı
2008 Eylül, xv + 259 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.