Turgay MünyasYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

ASSET
Ulusal ve Uluslararası Piyasalar
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
2012 Ekim, XIV + 161 s.

ASSET
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
2012 Ekim, VIII + 501 s.

ASSET
Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
2012 Ekim, XII + 148

ASSET
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
2012 Ekim, XI + 148 s.

ASSET
İlgili Vergi Mevzuatı
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
2012 Ekim, X + 181 s.

ASSET
Genel Ekonomi ve Mali Sistem
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
2012 Ekim, IX + 97 s.

ASSET
Finansal Yönetim
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
2012 Ekim, XI + 127 s.

ASSET
Analiz Yöntemleri
(SPK İleri Düzey Lisanslama)
2012 Ekim, IX + 101
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.