Dr. Sanem Aksoy DursunYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Eşya Kavramı
2012 Aralık, XIII + 215 s.

Vakıflar Mevzuatı
2009 Ekim, x + 453 s.

Borçlar Hukukunda Hâkimin Sözleşmeyi Tamamlaması
2008 Eylül, xvi + 222 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.