Burak ÇelikYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Yapısal Açıdan Karşılaştırmalı Bir İnceleme
2012 Haziran, XVIII + 412 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.