Ayşe İpek SarıözYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde
Haksız Rekabetten Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
2012 Şubat, XX + 278 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.