Doç. Dr. Gökhan Kürşat YerlikayaYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Açıklamalı ve İçtihatlı
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Şerhi
2012 Ocak, XII + 944 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.