Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan

Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Tarihi öğretim üyesidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde tamamladığı (1981) lisans öğretimini takiben İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde yüksek lisans (1984) ve doktora (1990) eğitimlerini tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde araştırma görevlisi kadrosuna tayin edilen Mehmet Tevfik Özcan haksız bir nedenle işine son verildiği için, açtığı davayı kazanarak, 1986 yılından itibaren çalışmaya başlayabildi ve 1998?de doçent oldu. Yazarın başkaca akademik yayınlarına ek olarak, İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol (İstanbul, Özne, 1998) ve Hukuk Sosyolojisine Giriş (3. b., İstanbul, Kavim, 2007) başlıklarını taşıyan iki adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.Yazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol
Hukuk Dışı Mekanizmalar ve İlkel Hukuk
2012 Kasım, XXII + 199 s.

Hukuk Sosyolojisine Giriş
2011 Şubat, xxi + 240 s.

Modern Toplum ve Hukuk Devleti
2008 Temmuz, xiii + 417 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.